Wytwarzanie Wyrobów Ceramiki Budowlanej
Karol Załoga, Andrzej Załoga, Jacek Załoga
05-250 Słupno, ul. Marii Konopnickiej 5
Tel/Fax: (22) 786 55 19, (22) 487 93 19, 696 860 152

Wjazd do cegielni z trasy Białystok - Warszawa przy stacji benzynowej Shell