Na wysoką jakość produktów wpływa sposób przygotowania gliny na etapie wstępnego przerobu, czuli właściwe dozowanie naturalnych składników. Utrzymanie wysokich reżimów procesu technologicznego - suszenia i wypalania - pozwala na otrzymanie najwyższej jakości cegły.